.

.

               100 lat niepodległej               III MASTER TEAM POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2018              100 lat niepodległej              PROJEKT RPO WP 2014-2020 TYTUŁ PROJEKTU: „SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POWIECIE BIESZCZADZKIM OTWARTE NA RYNEK PRACY”              REKRUTACJA ELEKTRONICZNA DO BZSZ na rok szkolny 2018/2019

KULINARNY MASTER TEAM III
KONKURS DLA GIMNAZJALISTÓW

KULINARNY MASTER TEAM III
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

KULINARNY MASTER TEAM III
REGULAMIN KONKURSU